Egzaminy na prawo jazdy

 

W dzisiejszych czasach każdy moment z przebiegu egzaminu na prawo jest rejestrowany przez kamery. W związku z tym zachowanie egzaminatora nabiera szczególnego znaczenia. Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na egzaminatora pewne obowiązki. Przede wszystkim przepisy mówią o tym, iż ocena umiejętności kandydata na kierowcę powinna być dokonywana w sposób bezstronny i rzetelny. W związku z tym osoba, która prowadzi egzamin, niezależnie czy teoretyczny czy też praktyczny, powinna odsunąć na bok wszelkie uprzedzenia czy antypatie. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków egzamin może zostać uznany za nieważny. Osoba zdająca będzie miała prawo ponownie przystąpić do egzaminu, natomiast egzaminator może ponieść poważne konsekwencje służbowa wynikające z kodeksu pracy – począwszy od nagany, przez odebranie premii, aż po zwolnienie z pełnionego stanowiska.

nauka-jazdy

Egzaminator prowadzący egzamin praktyczny zobowiązany jest również do tego, aby wydawane przez niego polecenia dotyczące jazdy były wyraźne, głośne i z właściwym wyprzedzeniem, aby egzaminowany mógł odpowiednio się do nich ustosunkować. Ponadto egzaminator na prośbę egzaminowanego musi polecenie powtórzyć – nie może odmówić w takiej sytuacji. Należy mieć świadomość również tego, iż wydawane w trakcie jazdy komendy nie mogą być niezgodne z przepisami ruchu drogowego. Nie mogą być zatem podchwytliwe i ich celem nie może być wprowadzenie zdającego w błąd, aby ten popełnił poważny błąd i w jego efekcie nie zdał egzaminu na prawo jazdy. Niestety kiedyś takie sytuacje dosyć często miały miejsce i miały na celu sprawienie, aby kursant ponownie musiał przystąpić do egzaminu co wiązało się ponoszeniem dodatkowych kosztów.

Osoba przeprowadzająca egzamin powinna także na bieżąco wyłapywać błędy i pomyłki kierującego zdającego egzamin oraz bezzwłocznie o nich informować tak, aby kursant miał możliwość poprawienia się i kontynuowania zdawania egzaminu. Wyjątek stanowi tutaj popełnienie wykroczenia lub spowodowanie faktycznego zagrożenie na drodze.

Warto mieć świadomość jakie obowiązki ma egzaminator prawa jazdy. Dzięki temu można będzie uniknąć różnego rodzaju nieprawidłowości w trakcie egzaminu lub też odwołać się od niesprawiedliwej naszym zdaniem decyzji egzaminatora. Niestety zanim zostały wprowadzone kamery udowodnienie niewłaściwych zachowań egzaminatorów było niezwykle trudne, a często wręcz niemożliwe. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii stało się to jednak znacznie łatwiejsze, a kursanci mają większą szansę na bezstronną ocenę ich faktycznych umiejętności.

Może zainteresuje Cię również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>